Kiedy należy wykonać badanie audiologiczne?

Badanie słuchu przeprowadzane jest celem określenia prawidłowości funkcjonowania narządu słuchu. Różni się od tego wykonywanego zwykle przez lekarza laryngologa podczas niektórych konsultacji lekarskich, mających na celu określenie poziomu słuchu i na tej podstawie udzielenia dalszej pomocy: otrzymania skierowania na wybrane badanie autologiczne. Na czym ono polega i  jakie są wskazania do jego przeprowadzenia?

Badanie audiologiczne a badanie słuchu w przychodni

Badanie audiologiczne zaliczane jest do badań diagnostycznych słuchu, przeprowadzane jest przy użyciu specjalnej aparatury diagnostycznej. W przypadku standardowego podstawowego badania wykonuje się je przy użyciu otoskopu, celem wykrycia uszkodzeń fizycznych przewodu słuchowego i błony bębenkowej. Badanie, które ma na celu dać odpowiedź odnośnie stopnia upośledzenia słuchu nazywa się audiometrią.

Diagnostyka poprawności pracy narządu słuchu może być wykonana w kilku obszarach. Mówimy bowiem o audiometrii tonalnej, mowy, audiometrii w wolnym polu słuchowym, impedynacyjnej (tympanometrii) oraz badaniu metodą pomiaru otoemisji akustycznych, potencjałów słuchowych wywołanych  (ABR, BERA). Wą to badania złożone w wykonywane w specjalnych ośrodkach, bądź przychodniach specjalistycznych gdzie badanie słuchu w Jarocinie jest jedną ze świadczonych usług medycznych.

badanie słuchu

Dlaczego wykonanie badań audiologicznych jest czasem konieczne?

Badania audiologiczne służą do oceny funkcjonowania narządu słuchu w obszarze stwierdzenia wielkości ubytku, charakteru nieprawidłowości w jego pracy oraz poznaniu przyczyn takiego stanu rzeczy. W przypadku podejrzenia uszkodzenia ucha wewnętrznego, nerwu przedsionkowo-ślimakowego, czyli niedosłuchu odbiorczego, czy też przewodzeniowego (zaburzeń funkcjonowania ucha zewnętrznego, środkowego) przeprowadzenie ich jest konieczne celem wdrożenia odpowiedniego leczenia. Przez to, że nie wymagają odpowiedzi od pacjenta, pozwalają poznać rzeczywisty obraz pracy narządu słuchu.