Badanie słuchu

Jeśli w ostatnim czasie zaobserwowałeś, że gorzej słyszysz, warto udać się na badanie słuchu, które po ukończeniu pięćdziesięciu lat staje się koniecznością, gdyż właśnie w tym wieku najczęściej słuch zaczyna się pogarszać. Przeprowadzenie badania słuchu umożliwia dobranie odpowiedniego aparatu słuchowego. W naszej przychodni w Jarocinie wykonujemy zarówno obiektywne badania słuchu (przeprowadzane przy pomocy specjalistycznego sprzętu – nie wymaga współpracy z pacjentem), jak i te subiektywne (przeprowadzane przez lekarza rodzinnego – wymaga udziału badanej osoby).

Zapraszamy mieszkańców Jarocina! W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji – chętnie udzielimy szczegółowych informacji dotyczących badań słuchu w naszej placówce.

badanie laryngologiczne

Jak wygląda badanie słuchu?

Podstawowe subiektywne badanie słuchu wygląda następująco – lekarz staje w określonej odległości od badanej osoby, aby zadać mu proste pytania, np. szeptem, aby uzyskać wstępny obraz sytuacji zdrowotnej pacjenta. Wynik badań subiektywnych może decydować o ewentualnym skierowaniu na konsultację laryngologiczną u specjalisty. Wizyta u laryngologa (audiologa) może już uwzględniać bardziej zaawansowane metody badania słuchu, takie jak audiometria tonalna (subiektywna) bądź tympanometria (obiektywna). Może zostać przeprowadzone również badanie BERA (ABR), podczas którego ocenie poddaje się mózg Pacjenta, by wykryć ewentualne nieprawidłowości w rejestrowaniu dźwięków.

Sposobów na ocenę jakości słyszenia jest jednak więcej, a to, któremu zostanie poddany Pacjent, będzie zależało przede wszystkim od tego, z jakimi problemami się zmaga oraz jaka może być potencjalna przyczyna takiego stanu rzeczy. Należy przy tym pamiętać, że żadna metoda badania słuchu nie jest bolesna, a na im bardziej zaawansowany sposób zdecyduje się laryngolog, tym bardziej miarodajne będą wyniki przeprowadzonego badania.

badanie laryngologiczne 2

Kiedy warto udać się na badanie słuchu?

Tak jak zostało wspomniane, każda osoba po 50. roku życia powinna zdecydować się na badanie słuchu, chociażby profilaktycznie. Poza tym najczęściej Pacjentów niepokoją takie objawy, jak:

  • niedosłuch,
  • szumy uszne,
  • nadwrażliwość słuchowa.

Wskazaniem do wizyty u audiologa może być również uczucie zatkanych uszu. Najczęściej jednak Pacjenci skarżą się na pogorszenie słuchu, które mogą zaobserwować z łatwością również osoby postronne, ponieważ objawia się zazwyczaj problemami w komunikacji – trudnością w zrozumieniu słów wypowiadanych przez drugą osobę czy przesadnie głośną mową.wizyty w punkcie rejestracji.

Jakie choroby mogą zostać zdiagnozowane dzięki badaniu słuchu?

Badanie słuchu przeważnie wykonywane jest w celu stwierdzenia, czy słuch nie pogorszył się w wyniku zewnętrznych czynników (np. przez słuchanie zbyt głośnej muzyki) lub naturalnych przyczyn związanych z procesem starzenia. Innym popularnym powodem wykonywania badań laryngologicznych jest zdiagnozowanie faktorów odczuwanego dyskomfortu (np. występujących przez dłuższy czas szumów w uszach). Zdarza się także, że badanie słuchu pozwala specjaliście wykryć niebezpieczne dla zdrowia choroby.

Do schorzeń, które można zidentyfikować dzięki obiektywnym badaniom słuchu, zaliczyć można m.in.:

  • wysiękowe zapalenie ucha,
  • zaburzenia w funkcjonowaniu trąbki słuchowej,
  • uszkodzenia kosteczek słuchowych,
  • dysfunkcje błędnika kostnego.

Badanie słuchu może także pomóc w wykryciu stwardnienia rozsianego u Pacjenta. Jak widać, wykonywanie badań laryngologicznych jest niezwykle istotne – to kwestia, której nie należy zaniedbywać. W przypadku zaobserwowania u siebie lub bliskich niepokojących sygnałów warto od razu skonsultować się z lekarzem. Oprócz tego nawet osoby, które nie zauważyły żadnych zmian w słyszeniu, powinny przynajmniej raz do roku wykonać profilaktyczne badania słuchu, które pozwolą stwierdzić, czy narządy funkcjonują prawidłowo.

Zapraszamy Pacjentów z Jarocina na badania słuchu w NZOZ MEDAN! W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu – chętnie udzielimy szczegółowych informacji dotyczących naszych usług. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu wizyty w punkcie rejestracji.