Medycyna pracy

młoda lekarkaKażda osoba, która została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, musi poddać się obowiązkowym badaniom medycyny pracy. Można wykonać je np. w naszej przychodni w Jarocinie. Gwarantujemy sprawne wykonanie obowiązkowych czynności. W zależności od indywidualnego przypadku lekarze medycyny pracy mogą wykonać badania wstępne, okresowe bądź kontrolne.

 

W jakich sytuacjach należy zgłosić się do lekarza medycyny pracy?

Finansowanie badań medycyny pracy to jeden z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy. Przeprowadzenie oceny zdolności do pracy dotyczy zarówno nowych pracowników (badania wstępne), jak i tych, którzy pracują u danego pracodawcy już od kilku lat (badania okresowe). Ponadto do naszego lekarza medycyny pracy w Jarocinie mogą zgłosić się także osoby, które planują podjąć pracę po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą – trwającej przez co najmniej 30 dni.

W takiej sytuacji wykonuje się badania kontrolne w celu wydania przez lekarza medycyny pracy nowego orzeczenia o zdolności do wykonywania obowiązków zawodowych. Jeśli pracownik nie przedłoży odpowiedniego dokumentu pracodawcy bądź lekarz stwierdzi utratę jego zdolności do pracy – badany nie zostanie na powrót dopuszczony do podjęcia pracy.

 

Czy po awansie trzeba odbyć wizytę u lekarza medycyny pracy?

Warto pamiętać, że każdy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania medycyny pracy także wtedy, gdy zmienił się profil wykonywanych przez niego obowiązków – na danym stanowisku lub na innym, otrzymanym np. w ramach awansu. Konsultacja ma pomóc w stwierdzeniu, czy nie ma przeciwwskazań, by dana osoba przejęła odpowiedzialność za nowe zadania, które chciałby jej przydzielić przełożony. W takim przypadku lekarz medyny pracy ponawia badanie z uwzględnieniem nowych okoliczności, by ocenić zdolność pracownika do pracy w warunkach odmiennych niż dotychczas.

 

Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Poszczególne badania medycyny pracy są bardzo zróżnicowane – ich charakter zmienia się w zależności od zajmowanego stanowiska. Lekarze medycyny pracy dopasowują rodzaj badań i konsultacji do indywidualnych obszarów zatrudnienia, wśród których możemy wyróżnić następujące zawody:

  • pracownicy administracyjno-biurowi (pracownicy działu sprzedaży i obsługi klienta, informatycy, księgowi, sekretarki) – obowiązkowa będzie konsultacja okulistyczna, badanie wzroku, a także badania laboratoryjne (analiza moczu, morfologia),
  • pracownicy budowlani (murarze, tynkarze, brukarze, monterzy) – to zawody szczególnie narażone na czynniki uciążliwe i niebezpieczne, dlatego lekarze medycyny pracy mogą zlecić wykonanie ogólnego testu koordynacji ruchowej, RTG klatki piersiowej, a także spirometrię,
  • magazynierzy i pracownicy produkcji – w tym przypadku badania medycyny pracy zależą od konkretnych czynników występujących w środowisku pracy.

Wszystkich Pacjentów zainteresowanych badaniami zapraszamy do umawiania wizyt u lekarza medycyny pracy w Jarocinie, w naszym zakładzie opieki zdrowotnej.