Badania dla kierowców

W naszej przychodni w Jarocinie wykonujemy badania dla kierowców – ich przejście jest obowiązkiem każdego kandydata, który chce uzyskać uprawnienia na prowadzenie samochodu. Ich celem jest wykazanie, czy istnieją zdrowotne przeciwwskazania do wydania prawa jazdy. Badania dla kandydatów na kierowców mogą zostać przeprowadzone jedynie przez specjalistę w zakresie medycyny pracy lub transportu. W ramach wstępnego badania kierowców wykonuje się następujące testy:

  • ogólnolekarskie,
  • okulistyczne,
  • neurologiczne,
  • laryngologiczne,
  • pomocnicze,
  • badanie EKG,
  • badanie laboratoryjne krwi,
  • pomiar poziomu cukru we krwi.

Wizyta u lekarza w związku z wykonaniem badania dla kierowców zazwyczaj zajmuje nie więcej niż pół godziny. Nie ma żadnych wytycznych dotyczących specjalnego przygotowania do tego typu konsultacji medycznej.

podpisanie dokumentów

wsiadający do pojazdu kierowca

Badanie na prawo jazdy kategorii B

W trakcie badania na prawo jazdy kategorii B najważniejszą kwestią jest badanie wzroku kandydata na kierowcę. Przychodnia w Jarocinie przeprowadza nie tylko badania dla kandydatów na kierowców, ale również dla osób, które ubiegają się o przedłużenie prawa jazdy o kolejny okres ważności.

Cena badania na prawo jazdy wynosi 200 zł. Należy jednak pamiętać, że może okazać się konieczne wykonanie dodatkowych badań, które są osobno płatne. Dzieje się tak np. gdy lekarz wykryje niepokojące, poważne nieprawidłowości podczas przeprowadzania badania narządów wzroku. Jeśli uzna, że stan badanego wymaga dodatkowej konsultacji u specjalisty, wówczas wydanie orzeczenia zostanie wstrzymane do czasu zrealizowania tego zalecenia.

Obowiązku wykonania badań dla kierowców nie wolno ignorować – kierowca, który nie przejdzie pomyślnie kontroli stanu zdrowia (lub nie stawi się na badania) może potencjalnie stanowić poważne zagrożenie na drodze.

Badania kierowców zawodowych

Przychodnia przeprowadza badania kierowców zawodowych w Jarocinie – nie tylko dla kandydatów ubiegających się o kategorię B, ale również dla osób ubiegających się o wydanie kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. Co ważne, badania okresowe z medycyny pracy dotyczą kierowców zawodowych w takim samym stopniu, jak wszystkich innych pracowników. Kierowcy zawodowi muszą udawać się na badania lekarskie regularnie – w większości przypadków powinny być wykonywane co najmniej raz na 5 lat (co 30 miesięcy w przypadku osób, które ukończyły 60. rok życia).

Kto powinien pokryć koszty okresowego badania dla kierowców zawodowych?

O ile wiadome jest, że koszty badania na prawo jazdy pokrywa przyszły kierowca, nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, kto powinien zapłacić za okresowe badania kierowców zawodowych. Jeżeli zastanawiasz się, co na ten temat mówi polskie prawo, śpieszymy z odpowiedzią!

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, koszty okresowych badań kierowców zawodowych pokrywa pracodawca. Co więcej, pracownik powinien stawić się na badania w godzinach pracy i otrzymać stosowne wynagrodzenie za czas poświęcony na dojazd do placówki medycznej oraz samą wizytę. Może zdarzyć się, że pracodawca wymagać będzie wykonania testów poza godzinami pracy – wtedy czas trwania badań powinien zostać rozliczony zgodnie ze stawką za godziny nadliczbowe.

Warto pamiętać, że stawienie się na badaniach należy do obowiązków służbowych pracownika, których niedopełnienie może spotkać się z konsekwencjami – w tym nawet zwolnieniem dyscyplinarnym. Wykonanie badań dla kierowców w wymaganym terminie to bardzo istotna kwestia, wpływająca na bezpieczeństwo nie tylko samego kierującego, ale także pasażerów, pozostałych uczestników ruchu i przewożonych towarów.

Zachęcamy mieszkańców Jarocina do skorzystania z naszej oferty! W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu – chętnie udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wykonywanych w naszej placówce badań kierowców oraz badań na prawo jazdy. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu wizyty w punkcie rejestracji.