Badania dla kierowców

 

W naszej przychodni w Jarocinie wykonujemy badania dla kierowców – ich przejście jest obowiązkiem każdego kandydata, który chce uzyskać uprawnienia na prowadzenie samochodu. Ich celem jest wykazanie, czy istnieją zdrowotne przeciwwskazania do wydania prawa jazdy. Badania dla kandydatów na kierowców mogą zostać przeprowadzone jedynie przez specjalistę w zakresie medycyny pracy lub transportu. W ramach wstępnego badania kierowców wykonuje się następujące testy:

  • ogólnolekarskie,
  • okulistyczne,
  • neurologiczne,
  • laryngologiczne,
  • pomocnicze,
  • badanie EKG,
  • badanie laboratoryjne krwi,
  • pomiar poziomu cukru we krwi.

Wizyta u lekarza w związku z wykonaniem badania dla kierowców zazwyczaj zajmuje nie więcej niż pół godziny. Nie ma żadnych wytycznych dotyczących specjalnego przygotowania do tego typu konsultacji medycznej.

pacjent w gabinecie lekarskim

Badanie na prawo jazdy kategorii B

W trakcie badania na prawo jazdy kategorii B najważniejszą kwestią jest sprawdzenie wzroku kandydata na kierowcę. Przychodnia w Jarocinie przeprowadza nie tylko badania dla kandydatów na kierowców, ale również dla osób, które ubiegają się o przedłużenie prawa jazdy o kolejny okres ważności.

Cena badania na prawo jazdy wynosi 200 zł. Należy jednak pamiętać, że może okazać się konieczne wykonanie dodatkowych badań, które są osobno płatne. Dzieje się tak np. gdy lekarz wykryje niepokojące, poważne nieprawidłowości podczas przeprowadzania badania okulistycznego. Jeśli uzna, że stan badanego wymaga dodatkowej konsultacji u specjalisty, wówczas wydanie orzeczenia zostanie wstrzymane do czasu zrealizowania tego zalecenia.

 

Badania kierowców zawodowych

Przychodnia przeprowadza badania kierowców zawodowych w Jarocinie – nie tylko dla kandydatów ubiegających się o kategorię B, ale również dla osób ubiegających się o wydanie kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. Co ważne, badania okresowe z medycyny pracy dotyczą kierowców zawodowych w takim samym stopniu, jak wszystkich innych pracowników. Kierowcy zawodowi muszą udawać się na badania lekarskie regularnie – w większości przypadków powinny być wykonywane co najmniej raz na 5 lat (co 30 miesięcy w przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia).

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!