Badania okresowe dla kierowców

Kierowcy zawodowi mają obowiązek zgłoszenia się na badania okresowe dla kierowców, których wykonanie jest niezbędnym warunkiem kontynuowania pracy w tym zawodzie. Należy poddać się badaniom co 5 lat aż do momentu ukończenia 60 lat – po tym czasie kierowcy zawodowi muszą zgłaszać się na badania okresowe dokładnie co 2,5 roku. Istnieje możliwość przeprowadzenia badań okresowych dla kierowców przed upływem tego terminu, jednak musi być to zlecone przez lekarza ze względu na pogarszający się stan zdrowia Pacjenta.

W niektórych przypadkach uzasadnione jest przeprowadzenie badań okresowych dla kierowców, którzy nie są zawodowcami. Są to sytuacje, gdy osoba prowadząca samochód otrzymała jedynie terminowe prawo jazdy. W takim razie ważność dokumentu jest przedłużona wyłącznie wtedy, gdy lekarz wyda specjalne orzeczenie uprawniające do kierowania pojazdem.

 

lekarka

Jak wyglądają badania okresowe dla kierowców?

Badania okresowe dla kierowców wchodzą w zakres medycyny pracy. Lekarz ocenia stan zdrowia Pacjenta, aby stwierdzić, czy pojawiają się jakiekolwiek przeciwwskazania do kierowania pojazdem.

Badania okresowe dla kierowców dotyczą:

  • sprawności narządu wzroku, słuchu i równowagi,
  • czynności nerek,
  • stanu psychicznego,
  • funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego,
  • pomiarów cukru we krwi.

W trakcie badań okresowych dla kierowców analizowane są także objawy wskazujące na nadużywanie alkoholu lub uzależnienie od środków psychoaktywnych i leków mogących wpływać na zdolność do prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia samochodu. W uzasadnionych przypadkach lekarz zleca wykonanie badania diagnostycznego lub wizytę u specjalisty.