Badanie słuchu

Jeśli w ostatnim czasie zaobserwowałeś, że gorzej słyszysz, warto udać się na badanie słuchu, które po ukończeniu pięćdziesięciu lat staje się koniecznością, gdyż właśnie w tym wieku najczęściej słuch zaczyna się pogarszać. Przeprowadzenie badania słuchu umożliwia dobranie odpowiedniego aparatu słuchowego. W naszej przychodni w Jarocinie wykonujemy zarówno obiektywne badania słuchu (przeprowadzane przy pomocy specjalistycznego sprzętu – nie wymaga współpracy z pacjentem), jak i te subiektywne (przeprowadzane przez lekarza rodzinnego – wymaga udziału badanej osoby).

 

Jak wygląda badanie słuchu?

Podstawowe subiektywne badanie słuchu wygląda następująco – lekarz staje w określonej odległości od badanej osoby, aby zadać mu proste pytania, np. szeptem, aby uzyskać wstępny obraz sytuacji zdrowotnej pacjenta. Wynik badań subiektywnych może decydować o ewentualnym skierowaniu na konsultację laryngologiczną u specjalisty. Wizyta u laryngologa (audiologa) może już uwzględniać bardziej zaawansowane metody badania słuchu, takie jak audiometria tonalna (subiektywna) bądź tympanometria (obiektywna). Może zostać przeprowadzone również badanie BERA (ABR), podczas którego ocenie poddaje się mózg Pacjenta, by wykryć ewentualne nieprawidłowości w rejestrowaniu dźwięków.

Sposobów na ocenę jakości słyszenia jest jednak więcej, a to, któremu zostanie poddany Pacjent, będzie zależało przede wszystkim od tego, z jakimi problemami się zmaga oraz jaka może być potencjalna przyczyna takiego stanu rzeczy. Należy przy tym pamiętać, że żadna metoda badania słuchu nie jest bolesna, a na im bardziej zaawansowany sposób zdecyduje się laryngolog, tym bardziej miarodajne będą wyniki przeprowadzonego badania.

 

lekarze

Kiedy warto udać się na badanie słuchu?

Tak jak zostało wspomniane, każda osoba po 50 roku życia powinna zdecydować się na badanie słuchu, chociażby profilaktycznie. Poza tym najczęściej Pacjentów niepokoją takie objawy, jak:

  • niedosłuch,
  • szumy uszne,
  • nadwrażliwość słuchowa.

Wskazaniem do wizyty u audiologa może być również uczucie zatkanych uszu. Najczęściej jednak Pacjenci skarżą się na pogorszenie słuchu, które mogą zaobserwować z łatwością również osoby postronne, ponieważ objawia się zazwyczaj problemami w komunikacji – trudnością w zrozumieniu słów wypowiadanych przez drugą osobę czy przesadnie głośną mową.