Zdrowotne przeciwwskazania do wydania prawa jazdy

Aby otrzymać prawo jazdy, musimy nie tylko zdać egzaminy teoretyczny i praktyczny. Konieczne jest również przejście przez określone badania i wykluczenie przeciwwskazań do otrzymania dokumentu uprawniającego nas do kierowania pojazdami. Dokładne kryteria, które trzeba spełniać, znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2019 roku. Co uniemożliwia wydanie prawa jazdy? Kto zajmuje się wykonywaniem potrzebnych badań?

Jakie są przeciwwskazania do wydania prawa jazdy?

W zależności od tego, jakie prawo jazdy chcemy uzyskać, możemy spotkać się z nieco innymi wymaganiami. Specjalista bez wątpienia sprawdzi nasz wzrok oraz słuch, biorąc pod uwagę kryteria, które pozwalają na ocenę, czy określone problemy wpłyną na bezpieczeństwo na drodze. Wyraźnym przeciwwskazaniem są nierzadko schorzenia neurologiczne w tym padaczka. Prawo jazdy nie jest wydawane także osobom z diagnozą zaburzeń psychicznych.

Wiele osób zastanawia się również, czy cukrzyca może wykluczyć ich z grona ludzi, którzy mają prawo jazdy. To schorzenie należy do przeciwwskazań względnych, co oznacza, że dokument zostanie wydany pod warunkiem jednak, że dana osoba będzie regularnie kontrolować swój stan zdrowia. Nie można również zapominać, że uzależnienie od alkoholu lub innych substancji stanowi ważne przeciwwskazanie do wydania prawa jazdy. Problemy z jego uzyskaniem nierzadko mają też m.in. osoby z ostrą niewydolnością nerek.

prawo jazdy

Kto może wykonać niezbędne badania dla kierowców?

Badania dla kierowców powinien przeprowadzić specjalista w zakresie transportu lub medycyny pracy. Warto pamiętać, aby być z lekarzem szczerym i konsultować wszelkie wątpliwości, ponieważ stan naszego zdrowia znacząco wpływa na bezpieczeństwo wszystkich osób, które spotkamy na drodze.