W których zawodach kontrola stanu zdrowia jest szczególnie ważna?

Aby móc w sposób bezpieczny dla siebie oraz innych wykonywać pewne zawody, niezbędna jest regularna kontrola stanu zdrowia. Kiedy jest to w szczególności niezbędne? Serdecznie zachęcamy do lektury oraz poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Kierowca zawodowy

Bycie kierowcą to trudny zawód wymagający dobrego zdrowia. Niedyspozycja może być bowiem niebezpieczna również dla innych uczestników ruchu drogowego, stąd też tak istotne są regularne badania dla kierowców, które muszą być bardzo kompleksowe. W ich trakcie wykonuje się m.in. testy okulistyczne, neurologiczne i laboratoryjne, które mają na celu dokładniejsze poznanie stanu zdrowia i sprawdzenie, czy dana osoba predystynowana jest do wykonywania takiego zawodu.

Pracownicy budowlani

Praca na budowlach to szczególne narażenie na uciążliwe, niebezpieczne czynniki oraz często wykonywanie zadań na wysokościach. Właśnie z tego powodu istotne znaczenie ma to, aby w sposób regularny budowlańcy sprawdzali swój stan zdrowia i weryfikowali, czy pozwala on na czynną pracę.

pilot samolotu

Pilot lotniczy

Bycie pilotem to niezwykle odpowiedzialna praca, w której na swoich barkach ma się życie oraz bezpieczeństwo setek osób. Wbrew pozorom osoba wykonująca taki zawód nie musi cechować się idealnym zdrowiem. Przykładem są wady wzroku, które są dopuszczalne, a tolerowany zakres to od -6 do +5 dioptrii. Więcej obostrzeń pojawia się natomiast w przypadku chorób przewlekłych, choć i tutaj zależy to od stopnia ich zaawansowania. W zawodzie pilota bardzo ważne jest jednak regularne przeprowadzanie badań. W przypadku pilotów klasy 1, czyli np. liniowych, ważność badań to zazwyczaj 12 miesięcy, natomiast u starszych (po ukończeniu 60. roku życia), ma być to, co 6 miesięcy.

Jest wiele zawodów, w których kontrola stanu zdrowia jest szczególnie istotna. Wśród nich wskazuje się przede wszystkim na kierowców zawodowych, pracowników budowlanych, a także pilotów lotniczych. Badania z zakresu medycyny pracy przeprowadzamy również w ramach realizowanej przez nas działalności.