W jakich zawodach obowiązują psychotesty?

By uzyskać pozwolenie do wykonywania pracy w niektórych zawodach, wymagane jest wykonanie badań psychologicznych i testów, które nazywamy często psychotestami. Badania i testy mogą być też zlecane okresowo. Owe badania i testy oceniają sprawność psychiczną i zdolności do działania w danym zawodzie, co jest kwestią bezpieczeństwa nie tylko dla samego pracującego. W naszym wpisie przyjrzymy się, w jakich zawodach obowiązują psychotesty.

Badania psychologiczne i psychotesty oceniające predyspozycje pracowników

Zacznijmy od pewnej ciekawostki. Psychotestami nazywamy badania psychotechniczne i tak naprawdę jest to nazwa umowna, bo według naszego słownika języka polskiego psychotest to test psychologiczny drukowany w prasie jako rodzaj rozrywki. Testy i badania psychologiczne wykonywane do pracy, łączą się ze sobą w tzw. badania psychotechniczne. W praktyce badania psychologiczne potencjalnych pracowników (lub okresowe badania wymagane w danym zawodzie osoby pracującej na konkretnym stanowisku) składają się ze specjalnych testów, które oceniają sprawność intelektualną, koncentrację, spostrzegawczość, szybkość podejmowania decyzji i osobowość.

 

Zalecenia badań psychotechnicznych dla konkretnych zawodów

testy u psychloga

Standardowo badania psychotechniczne są zalecane dla osób pracujących na takich stanowiskach, w których wspomniana sprawność intelektualne, koncentracja itd. ma wpływ na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pracownika, jego współpracowników, osób przebywających w przestrzeni danego stanowiska. Badania są zalecane:

  • operatorom specjalistycznego sprzętu budowlanego,
  • pracownikom wysokościowym,
  • kierowcom zawodowym,
  • kierowcom uprzywilejowanych i służbowych pojazdów,
  • motorniczym,
  • instruktorom i egzaminatorom nauki jazdy.

Sama ta lista wskazuje, o jakie bezpieczeństwo chodzi. Pracownik musi być roztropny, uważny i zdecydowany, bo jego niewłaściwe działanie mogłoby doprowadzić do wypadku, nieszczęśliwego wydarzenia, w wyniku którego ktoś mógłby ucierpieć lub które spowodowałoby straty materialne.