W jakich przypadkach są zalecane badania psychologiczne?

Badania psychologiczne są  wykorzystywane zarówno w kontekście klinicznym, jak i zawodowym, a ich celem jest zrozumienie indywidualnych cech oraz zachowań osoby badanej. W związku z tym badania te obejmują różne metody diagnostyczne, które pozwalają na analizę czynników wpływających na funkcjonowanie psychiczne jednostki. Ich wyniki mogą być wykorzystane do diagnozy lub  planowania terapii. Kiedy warto przeprowadzić badania psychologiczne?

Kiedy warto wykonać badania psychologiczne?

Badania psychologiczne są zalecane w przypadku osób wykonujących zawody o podwyższonym poziomie ryzyka bądź powodujących szczególne obciążenie psychiczne. Należą do nich zawody, takie jak pracownik wysokościowy, kierowca zawodowy, instruktorów nauki jazdy, motorniczy, operator specjalistycznego sprzętu budowlanego. W takich sytuacjach badania psychologiczne mają na celu ocenę zdolności do pracy w konkretnych warunkach i pod wpływem określonego obciążenia psychicznego. Wyniki badań pozwalają na wykrycie ewentualnych problemów, które mogą mieć negatywny wpływ na wydajność i bezpieczeństwo pracy zawodowej.

wizyta u psychologa

Jak wyglądają badania psychologiczne?

Badanie psychologiczne, trwające zazwyczaj od 2 do 3 godzin, jest przeprowadzane przez doświadczonych psychologów mających niezbędne uprawnienia do realizacji badań psychotechnicznych. Proces diagnozy rozpoczyna się od wywiadu z osobą badaną oraz rozmowy zbierającej informacje o jej funkcjonowaniu psychicznym. Następnie, na podstawie wyników wywiadu, dobierane są specjalne testy mające na celu ocenę sprawności intelektualnej, koncentracji, osobowości, spostrzegawczości oraz szybkości podejmowania decyzji. Po zakończeniu procesu diagnostycznego psycholog analizuje zebrane wyniki i formułuje diagnozę, która może posłużyć jako podstawa dla dalszego leczenia, terapii czy wsparcia zawodowego badanego.