W jaki sposób lekarz sprawdza aktywność serca?

Stan serca zależny jest od genetyki, przebytych chorób, zawałów, rodzaju ruchu, nerwowości danej osoby oraz stresu, na jaki jest poddawane i jakości snu. Jak lekarz bada jego aktywność?

 

Aktywność serca

Diagnostyka serca jest podstawą dla bezpieczeństwa zdrowia. Badania przeprowadzane w Medan zdrowie mają za zadanie ocenić stan mięśnia sercowego i jego aktywności co jest niezbędne dla życia człowieka. Sprawdzenie stanu zaczyna się od kontroli u lekarza pierwszego kontaktu, który zbiera dane o pacjencie, przeprowadzając wywiad oraz kilka podstawowych czynności, do których należy osłuchiwanie, badanie tętna i ciśnienia, z użyciem stroboskopu i ciśnieniomierza. Stwierdzenie problemów lub pojawienie się wątpliwości kieruje pacjenta do specjalisty. Dopiero kardiolog podejmuje decyzje na temat kolejnych działań w postaci analiz, które dadzą realny obraz stanu serca.

 

Badania aktywności serca

wynik EKG

Zaawansowane badania aktywności serca przeprowadza specjalista. Dzielimy je na czynnościowe, do których zaliczamy pomiar ciśnienia tętniczego wykonywany jest w sfigmonometrem sprężynowym. Kolejnymi są EKG i holter EKG, który jest całodniowym badaniem monitorowaniem aktywności mięśnia, a także holter ciśnieniowy oceniający całodniową pracę serca oraz próby wysiłkowe. Kolejną grupą są badania obrazowe, które dają przekrój struktur tak jak RTG, USG serca i jego echo. Wszystkie mają przedstawić, jak wygląda mięsień i jego struktury. Do tego należy doliczyć metody inwazyjne jak koronografię, cewnikowanie serca czy scyntygrafię perfuzyjną. Do badań wykorzystuje się m.in. ultrasonografię wewnątrzwieńcową, pletyzmografię, stymulację przełykową serca oraz mapę elektryczną potencjałów EKG. To, które badanie zostanie zalecone, jest kwestią indywidualną. Niektóre wymagają kilkudniowej obserwacji, a czasem stosowana jest większość metod, aby pewne przypuszczenia potwierdzić, a inne wykluczyć. Od lekarza zależy to, które pacjent analizy musi przejść.