Sprawność motoryczna u dziecka - jak ją ocenić?

Umiejętności motoryczne u dziecka kształtują się pod wpływem czynników genetycznych i środowiskowych. Umiejętności motoryczne dzielą się na dwie grupy: motorykę małą i dużą.

 

Czym jest sprawność motoryczna dziecka?

Dzieci, które rozwijają się prawidłowo, nabywają sprawności ruchowych w określonej kolejności. Ogólna sprawność fizyczna zależy od budowy i funkcjonowania układu ruchu oraz układu nerwowego. Należy pamiętać, że to prawidłowa budowa i czynność układu kostno-stawowego i mięśniowego, kręgosłupa, tułowia i kończyn odgrywają główną rolę w rozwoju motoryki. Motoryka jest związana z rozwojem fizycznym, rozwojem mowy, a także sferą poznawczą, społeczną i emocjonalną. Motoryka mała dotyczy sprawności dłoni i palców, a motoryka duża związana jest ze sprawnością fizyczną całego organizmu. Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój sprawności ruchowej jest organizacja zajęć ruchowych dostosowanych do wieku i możliwości dziecka.

 

W jaki sposób ocenić sprawność motoryczną u dziecka?

motoryka dziecka

Rozwój motoryczny dzieci jest podstawowym wyznacznikiem dla prawidłowej sprawności fizycznej oraz ogólnego funkcjonowania dziecka. Najważniejszymi wskaźnikami do oceny sprawności motorycznej jest szybkość, skoczność, siła mięśniowa i wytrzymałość. Do badania poziomu sprawności służą testy diagnostyczne, które mogą być przeprowadzane przez lekarzy, nauczycieli, a także rodziców. Specjalistyczne testy koordynacji ruchowej dla dzieci wykonywane są na zlecenie specjalistów. Można je wykonać np. w przychodni Medan. Testy takie są jednym ze skuteczniejszych sposobów oceny sprawności motorycznej, pozwalają na identyfikację zaburzeń koordynacji ruchowej. Prawidłowe wykonanie testów pozwala na dokonanie realnej oceny nie tylko aktualnych możliwości dzieci, ale także szacunku postępu lub regresu zdolności motorycznych. Motorykę można kształcić poprzez swobodny ruch oraz działania sterowane. Dzięki takim działaniom można w zdecydowany sposób wpłynąć na poprawę sprawności ruchowej ciała.