Niepełnosprawni vs godziny pracy

W ostatnich latach coraz częściej zdarza się tak, że wielu pracodawców chętnie zatrudnia do swoich firm osoby niepełnosprawne. Warto wiedzieć, że w takim przypadku obowiązują nieco inne zasady w kilku kwestiach. Mowa tutaj przede wszystkim o wymiarze pracy. Ile godzin mogą pracować osoby niepełnosprawne i na co jeszcze powinien zwrócić uwagę przedsiębiorca, który je zatrudnia?

Ile godzin dziennie i tygodniowo może pracować osoba niepełnosprawna? 

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, muszą pamiętać o tym, że mają obowiązek nie tylko skierowania ich na badania medycyny pracy, ale również przestrzegania zasad dotyczących godzin pracy. Najważniejszą kwestią jest ta, że czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać następujących interwałów czasowych:

  • 8 godzin na dobę,
  • 40 godzin tygodniowo.

Co do zasady taki przepis obowiązuje bez względu na stopnień niepełnosprawności. Jednak w przypadku pracowników ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ten czas ulega skróceniu i wynosi odpowiednio 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

niepełnosprawny

Co jeszcze warto wiedzieć na temat czasu pracy niepełnosprawnych? 

Czasami zdarza się tak, że pracownik, który ma stwierdzony znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, chce pracować dłużej. Jest to możliwe jedynie w przypadku, w którym otrzyma stosowne zaświadczenie od lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne, a jeśli go nie ma, to od specjalisty, który sprawuje nad nim opiekę. Oprócz tego należy też podkreślić, że krótszy czas pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia.

Niemniej ważną kwestią, o której powinni pamiętać pracownicy niepełnosprawni, jest ta, że przysługuje im prawo do dodatkowej przerwy bez względu na dobowy wymiar pracy. Jest to 15 minut, które w zależności od potrzeb może zostać przeznaczone na gimnastykę usprawniającą albo na odpoczynek od wykonywanych obowiązków. Takie prawo obowiązuje bez względu na okres zatrudnienia czy stopień niepełnosprawności, a przerwa jest wliczana do czasu pracy.