Jakie badania wykonuje się pracownikom narażonym na promieniowanie jonizujące?

Obowiązkiem pracodawców jest wysyłanie zatrudnianych osób na stosowne badania medycyny pracy.  W przypadku specjalistycznych zawodów, które są narażone na działanie niebezpiecznych czynników, ich zakres musi być znacznie szerszy. Jednym z zagrożeń, na które warto zwrócić uwagę, jest narażenie na promieniowanie jonizujące, które dotyczy przede wszystkim zawodów technicznych, pracowników służby zdrowia, techników RTG, radiologów, stomatologów i pielęgniarek. Jakie badania trzeba u nich wykonać?

Jakie badania należy zlecić pracownikom narażonym na promieniowanie jonizujące? 

Przedsiębiorcy często kierują swoich pracowników na badania okresowe w Jarocinie do naszej placówki. W przypadku zawodów szczególnie narażonych na działanie szkodliwych czynników konieczne są nie tylko standardowe badania, które są przeprowadzane na przykład u pracowników biurowych, ale również dodatkowe. Zakres takiej diagnostyki obejmuje przede wszystkim badania ogólne przeprowadzane pod kątem narażenia na wiązkę promieniowania jonizującego. Kolejną kwestią są badania morfologiczne krwi i rozmazy płytki. Lekarz powinien też zlecić badanie okulistyczne, a także badanie i ogólną ocenę stanu skóry pacjenta.

 

Dlaczego promieniowanie jonizujące szkodzi i jak często robić badania? 

badania

Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest częstotliwość przeprowadzania badań u pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego. Co do zasady trzeba je zlecać co trzy lata. Czasami zdarzają się jednak sytuacje, w których szkodliwych czynników jest na tyle dużo, że lekarz medycyny pracy decyduje się na skrócenie tego okresu. Warto również podkreślić, z jakimi konsekwencjami może się wiązać nadmierna ekspozycja na promieniowanie.

Otóż jednymi z poważniejszych konsekwencji jest działanie rakotwórcze wiązek. Co więcej, czasami zdarza się też tak, że promieniowanie jonizująca przekłada się też negatywnie na rozrodczość osób, które są radiologami, stomatologami czy wykonują inne zawody narażone na szkodliwe działanie omawianego promieniowania. Właśnie dlatego tak ważne jest regularne przeprowadzanie badań kontrolnych.