Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Medycyna pracy regulowana jest przepisami prawa, które odmiennie podchodzą do różnych grup zawodowych. Wszystko celem zapewnienia odpowiednich godnych warunków pracy.

 

Lekarz medycyny pracy

Niezależnie od tego, czy rozpoczynamy pracę, czy pracujemy już jakiś czas, musimy poddać się badaniom stwierdzającym nasza zdolność do podjęcia pracy w danym zawodzie. Okresowe kontrole mają za zadanie potwierdzić czy dalej jesteśmy zdolni do świadczenia stosunku pracy. W tym celu warto odwiedzić placówkę Medan, by zostać kompleksowo obsłużonymi. Lekarz medycyny pracy wystawia zaświadczenie, jednak samodzielnie nie przeprowadza wszystkich badań, chyba że ma ku temu kompetencje. Jednocześnie zleca on konkretne analizy u specjalistów.

 

Rodzaje badań

Badania medycyny pracy są bardzo różne. Wiele zależy od tego, co dana osoba ma robić. Podstawę stanowi wywiad, który ma stwierdzić podstawowe niezgodności, wynikające np. Z przebytych chorób i urazów oraz problemów wrodzonych – złamania, problemy z sercem, alergie itd. Kolejną sprawą jest kontrola wzroku, pod kątem ostrości i słuchu, zależnie od zawodu. Konieczne może być sprawdzenie układu oddechowego oraz przeprowadzenie ogólnych badań np. Morfologii krwi. Ważna jest także weryfikacja postawy i ocena układu mięśniowo-stawowego i kostnego. Lekarz medycyny dla kierowców wymaga zgodnie z przepisami wykonanie badań psychologicznych mających ocenić m.in. szybkość reakcji pracownika oraz zdolność przywrócenia widoczności w ciemności po oślepieniu.

 

mierzenie ciśnienia

Badania dla danych grup

W zależności od tego, o jakiej grupie zawodowej będzie mowa, to jej badania są różne. Na księgowe, pracowników biurowych, doradców klienta, informatyków czy sekretarki, czeka badanie okulistyczne oraz laboratoryjne. Monterzy, budowlańcy, tynkarze, których praca jest niebezpieczna mogę zostać skierowani na RTG klatki piersiowej czy test koordynacji ruchowej.  Na magazynierów oraz pracowników produkcji czekają badania związane z danym czynnikiem występującym w danym miejscu i jego wpływem na danego pracownika.