Jakie badania pracodawca musi zapewnić pracownikom?

Każdy pracodawca ma szereg obowiązków wobec zatrudnianych pracowników. Jednym z ważniejszych w przypadku zawarcia umowy o pracę jest zlecenie stosownych badań, które zweryfikują, czy dana osoba może podjąć się pracy na określonym stanowisku. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować karami nałożonymi na pracodawcę. Jaki jest zakres badań, które musi zapewnić swoim pracownikom?

Co to są badania wstępne i kiedy trzeba je przeprowadzić? 

Często zdarza się tak, że do naszego zakładu badań medycyny pracy w Jarocinie przychodzą osoby ze skierowaniem na badania wstępne. Zgodnie z kodeksem pracy (art. 229. ust. 1) podlegają im osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani, którzy są przenoszeni na inne stanowiska pracy oraz inni pracownicy, którzy są przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia albo uciążliwe warunki. Warto wspomnieć, że zakres i częstotliwość badań są określane przez lekarza medycyny pracy, który bierze pod uwagę stan zdrowia badanego oraz warunki środowiska pracy. Najczęściej są to badania ogólne, badanie wzroku i badania laboratoryjne, w tym morfologia oraz badanie moczu.

badanie lekarskie

Jakie są inne rodzaje badań medycyny pracy?  

Kolejnym rodzajem badań, które muszą zostać zapewnione przez pracodawcę, są badania kontrolne. Ich wykonanie jest konieczne w kilku przypadkach:

  • niezdolności do pracy trwającej powyżej 30 dni spowodowanej chorobą,
  • po rozwiązaniu współpracy (jeśli pracownik zgłosi potrzebę odbycia takich badań),
  • po zaprzestaniu pracy z substancjami i czynnikami rakotwórczymi oraz pyłami zwłókniającymi.

Warto wspomnieć nieco więcej o wymienionych wyżej badaniach końcowych, czyli o jedynych badaniach przeprowadzanych na wniosek pracownika. Może ich żądać w przypadku narażenia na działanie pyłów zwłókniających albo czynników rakotwórczych. Badania końcowe mają na celu ustalenie, czy pracownik cierpi na chorobę zawodową. Pracownicy powinni pamiętać, że badania okresowe i kontrolne są przeprowadzane na koszt pracodawcy i w miarę możliwości powinny się odbyć w godzinach pracy.