Jakie badania muszą przechodzić pracownicy administracyjno-biurowi?

W Polsce każdy pracownik, niezależnie od stanowiska czy rodzaju wykonywanej pracy, musi przejść badania lekarskie przed zatrudnieniem oraz okresowe badania kontrolne w trakcie zatrudnienia. Badania lekarskie dla pracowników administracyjno-biurowych można podzielić na trzy główne kategorie. Pierwsza z nich to badania wstępne, które mają na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia kandydata do pracy oraz wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia. Druga kategoria to badania okresowe, które przeprowadza się w regularnych odstępach czasu w celu monitorowania stanu zdrowia pracownika oraz wykrycia ewentualnych zagrożeń wynikających z wykonywanej pracy. Trzecia kategoria to badania kontrolne, które mają na celu ocenę zdolności do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą lub urazem.

Badania wstępne

Badania wstępne przeprowadza się przed podjęciem zatrudnienia przez kandydata. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych badania te mają na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia oraz wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie. Pracodawca może wymagać, aby kandydat przeszedł badania lekarskie do pracy w ramach profilaktyki zdrowotnej lub na podstawie konkretnego ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.

Badania okresowe

Badania okresowe są obowiązkowe dla wszystkich pracowników, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Ich celem jest monitorowanie stanu zdrowia pracownika oraz wykrycie ewentualnych zagrożeń wynikających z wykonywanej pracy. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych, badania te są przeprowadzane co najmniej raz na 60 miesięcy. Jeśli jednak lekarz medycyny pracy uzna, że istnieje konieczność częstszych badań, terminy te mogą być skrócone.

kontrola wzroku

Badania kontrolne

W przypadku dłuższej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub urazem pracownik może być zobowiązany do przejścia badań kontrolnych przed powrotem do pracy. Badania te mają na celu ocenę zdolności do pracy oraz wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do kontynuowania wykonywanej pracy. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych badania kontrolne są przeprowadzane na podstawie decyzji lekarza medycyny pracy.