Jakie badania medycyny pracy dla osób prowadzących własną działalność?

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawsze wiąże się z koniecznością skierowania pracownika na badania okresowe do lekarza medycyny pracy. W innym przypadku dana osoba nie może zostać dopuszczona do wykonywania obowiązków. Warto jednak pamiętać, że medycyna pracy zakłada przede wszystkim ochronę zdrowia, dlatego przepisy dotyczą nie tylko zatrudnianych osób, ale również tych, które prowadzą własną działalność. Czy są zobowiązane do wykonywania badań i jakie badania są im zalecane?

Czy osoby prowadzące działalność muszą wykonywać badania medycyny pracy? 

Najczęściej zdarza się tak, że do naszego lekarza medycyny pracy w Jarocinie przychodzą osoby, które rozpoczynają pracę na podstawie umowy o pracę. Nie każdy jednak wie, jak wygląda taki obowiązek w przypadku innych rodzajów umów. Ciekawym przypadkiem jest z pewnością wspomniane samozatrudnienie. Według Kodeksu Pracy osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czyli nie zatrudniają innych pracowników poza sobą, nie są zobowiązane do wykonywania badań lekarskich.

Mowa tutaj zarówno o badaniach wstępnych, jak i okresowych czy kontrolnych. Co ciekawe, ta zasada dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale też osób, które pomagają w prowadzeniu firmy, przy czym nie są faktycznymi pracownikami oraz tych, które należą do pierwszej grupy pokrewieństwa w przedsiębiorców. Może to być na przykład małżonek, rodzice czy rodzeństwo. Należy jednak podkreślić, że jeśli takie osoby zostaną zatrudnione na postawie umowy o pracę, to będą musiały odbyć badania.

badania

Czy są wyjątki od tej reguły? 

Mimo tego, że co do zasady osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, nie muszą wykonywać badań medycyny pracy, to czasami zdarza się tak, że Państwowa Inspekcja Pracy narzuca na nich taki obowiązek. Najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją, jeśli osoba samozatrudniona ma częsty kontakt z klientami oraz z żywnością. Właśnie dlatego nierzadko zdarza się tak, że PIP kieruje na takie badania między innymi sprzedawców prywatnych sklepów, a także fryzjerów czy kosmetyczki. Należy też podkreślić, że jeśli taki obowiązek zostanie nałożony, a przedsiębiorca go nie spełni, to grozi mu kara grzywny.