Jak wyglądają badania medycyny pracy dla strażaków?

Pracodawcy, którzy zatrudniają nowych pracowników, muszą zadbać o to, aby uprzednio zostały dopełnione wszelkie formalności. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, że nowy pracownik musi otrzymać skierowanie na badania medycyny pracy. Co ważne, ich zakres może być różny w zależności od charakteru wykonywanej pracy i zagrożeń, które się z nią wiążą. W dzisiejszym wpisie skupimy się na strażakach. Jakie badania muszą odbywać?

 

Jakie wstępne badania muszą odbywać strażacy? 

Do naszego zakładu medycyny pracy w Jarocinie zgłaszają się zarówno osoby, które planują podjąć pracę w charakterze strażaka, jak również te, które już ją wykonują. Dzieje się tak, ponieważ wyróżniamy badania wstępne i badania okresowe. Do tych pierwszych zaliczamy przede wszystkim podstawowe badania, które są również przeprowadzane w przypadku wielu innych zawodów, na przykład konsultację okulistyczną, laryngologiczną czy badanie ogólne moczu.

Jednak oprócz tego w przypadku strażaków koniecznie jest też odbycie konsultacji neurologicznej, wykonanie morfologii z rozmazem, badania GGTP, spirometrii. Z uwagi na ryzyko i stres, które wiążą się z pracą na stanowisku strażaka, takie osoby muszą także zgłosić się na konsultację psychologiczną, aby sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania tak wymagających zadań.

strażacy

Kiedy i jakie badania okresowe muszą przejść strażacy? 

Podobnie jak w przypadku innych zawodów, strażacy, którzy pełnią obowiązki zawodowe, muszą co pewien czas przechodzić tak zwane badania okresowe. Dzieje się tak z uwagi na zagrożenia, z którymi mają do czynienia każdego dnia. Ich zakres i częstotliwość są określane przez lekarza i zależą od wieku czy stanu zdrowia pracownika.

Jednak najczęściej jest to konsultacja okulistyczna, laryngologiczna i neurologiczna. Do tego trzeba wówczas wykonać też badanie GGTP, spirometrię oraz badanie glukozy na czczo. Oprócz tego lekarz może też postanowić, że konieczne będzie przeprowadzenie badań pomocniczych. Co więcej, w przypadku pacjentów, którzy ukończyli pięćdziesiąty rok życia, niezbędne jest również wykonanie badania EKG.