Jak wygląda diagnoza bezdechu sennego?

Zespół bezdechu sennego to zespół objawów chorobowych, które są powodowane przez bezdechy doświadczane przez pacjenta w trakcie snu. Osoby cierpiące na tę chorobę stanowią liczną grupę, przez co jest ona dosyć powszechna. Nie należy jednak jej lekceważyć, ponieważ jest to poważny, potencjalnie zagrażający życiu problem. Kluczowe jest więc diagnozowanie bezdechu sennego, a następnie odpowiednie leczenie.

Kto może zdiagnozować bezdech senny?

Obturacyjny bezdech senny, nazywany również abrewiacją OBS, to choroba, która jest diagnozowana przez lekarza specjalistę, a dokładnie przez laryngologa. Oznacza to, że osoba, która doświadcza opisywanej dolegliwości, powinna zgłosić się do wybranej placówki na badania laryngologiczne wykonywane w kierunku rozpoznania obturacyjnego bezdechu sennego. Pomoc laryngologa w tym zakresie okazuje się niezbędna, ponieważ OBS związany jest z nieprawidłowościami w obrębie górnych dróg oddechowych pacjenta. Do objawów, które powinny zaniepokoić daną osobę, należy zatrzymanie oddechu w trakcie snu prowadzące do przebudzeń. Typowym symptomem obturacyjnego bezdechu sennego jest również bardzo głośne i bardzo często nieregularne chrapanie.

Bezdech senny

Na czym polega diagnozowanie bezdechu sennego?

Ze względu na to, że opisywana dolegliwość może w znacznym stopniu wpłynąć na jakość snu osoby, która jej doświadcza, a jednocześnie stanowi potencjalne zagrożenie życia, jej zdiagnozowanie jest niezwykle istotne. Najdokładniejszym badaniem snu jest polisomnografia, w trakcie której oceniana jest między innymi zawartość tlenu we krwi, tętno, chrapanie czy przepływ powietrza przez nos i usta. Niemniej bardzo często wykonywane jest nieco prostsze badanie, tzw. poligrafia obejmująca monitorowanie istotnych w kontekście bezdechu parametrów (z wyłączeniem EEG).