Jak wygląda badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o broń?

Wszystkie osoby, które ubiegają się o wydanie pozwolenia na broń, muszą spełnić szereg rygorystycznych wymagań. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem muszą one przedstawić komendantowi wojewódzkiemu Policji aktualne orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne, w którym specjalista potwierdza brak jakichkolwiek przeciwwskazań do posługiwania się bronią. Jeżeli spełnią wszystkie wymogi i uda im się dostać pozwolenie na broń, muszą później ponawiać te badania co 5 lat. Celem badań psychologicznych jest wykluczenie wszelkich zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, które mogłyby wpływać na stworzenie potencjalnego zagrożenia przez osobę posługującą się bronią. Podczas takiego badania lekarz ocenia poziom umysłowy, osobowość i umiejętność funkcjonowania w szczególnie trudnych i stresujących sytuacjach, a także poziom dojrzałości społecznej oraz emocjonalnej. Składają się one z dwóch części: rozmowy z psychologiem oraz specjalnie opracowanych testów psychologicznych.

terapiaNa czym polega badanie psychologiczne dla osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń?


Badanie psychologiczne musi być przeprowadzone bardzo starannie i z należytą precyzją, ponieważ jego celem jest wykluczenie wszelkich możliwych zaburzeń psychologicznych wymienionych w ustawie o broni i amunicji, które mogłyby stać się powodem poważnych problemów oraz stworzenia potencjalnego zagrożenia dla innych u osoby, która może posługiwać się bronią. Z tego powodu zajmuje ono zazwyczaj od około godziny do dwóch. Przeprowadzać je może jedynie uprawniony do tego psycholog. Pierwszą częścią takiego badania jest rozmowa z lekarzem, po której następuje test psychologiczny. Testy są bardzo różnorodne, dlatego nie można dokładnie przewidzieć, jakie pytania się na nich znajdą. Niektóre zadania mają na celu ocenę sprawności intelektualnej, inne cech osobowości albo temperamentu. Dzięki dokładnym badaniom psychologicznym można stwierdzić, czy u osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń nie występują żadne przeciwwskazania natury psychologicznej do bezpiecznego dla siebie i innych posługiwania się bronią. Pozwolenie na broń może być wydane tylko osobom, które nie mają żadnych problemów i zaburzeń psychicznych, a ich sprawność psychofizyczna nie jest w żaden sposób ograniczona. Zadaniem psychologa oraz przeprowadzanych w jego gabinecie testów jest wnikliwe sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o broń nie wykazuje istotnych zaburzeń natury psychologicznej i nie jest uzależniona od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Jeżeli podczas badania wykaże się ona zdrowiem i stabilnością psychiczną, a także spełni pozostałe wymagania prawne, będzie mogła uzyskać prawo do posługiwania się bronią.