Jak często przeprowadzane są badania okresowe w pracy?

Kodeks pracy nakłada obowiązek na pracodawcę poddania pracownika badania okresowym, a i zatrudniony musi spełnić swój obowiązek. Należy jednak podchodzić do nich spokojnie, w związku z tym, że ich celem jest przede wszystkim ocena zdolności do pełnienia świadczenia pracy bez negatywnego wpływu na zdrowie zatrudnionego.

 

Medycyna pracy

Każdy pracownik, nim zostanie zatrudniony, musi przejść badania, które potwierdzą jego zdolność do wykonywania danego zawodu. W Medan zdrowie można się im poddać i uzyskać informację o swoim aktualnym stanie zdrowia. Natomiast warto także zestawić wyniki uzyskane na przestrzeni lat i poddać je ocenie. Dzięki temu można sprawdzić, czy doszło do degradacji narządu czy części układu. W zależności jednak od tego, jaki zawód dana osoba ma wykonywać badania, te różnią się od siebie. Rozpoczyna je wywiad, który ma wykluczyć pewne choroby. Kolejną sprawą są testy związane z danym zawodem. Przy pracy biurowej kluczowa jest kontrola wzrok, a dla kierowcy zawodowego również i psychotesty. Ustawodawca wymaga również przeprowadzanie badań okresowych.

 

Badania okresowe

choroba zawodowa

Każdy pracownik musi regularnie przechodzić badania okresowe. Ich zlecenie odbywa się każdorazowo, jeśli pracownik był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Należy poddać się im i zarządzić, gdy zatrudniona osoba zmienia stanowisko pracy i jego charakter. Natomiast bezwzględny obowiązek następuje w okresie świadczenia stosunku pracy przez 2-4 lata. Badanie takie warto przeprowadzać już pół roku przed wygaśnięciem obowiązującym. Niepoddanie się im ze strony pracownika stanowi podstawę do rozwiązania umowy. Natomiast jeśli tego obowiązku nie dopełni pracodawca, wówczas czekają na niego kary. Kontrolę taką warto odbyć także, gdy zachodzi podejrzenie pogorszenia reakcji czy wzroku. Niekiedy osoby zatrudnione chcą tuszować złe wyniki, aby nie stracić pracy, której potrzebują, ale nie jest to rozsądne zachowanie.