Jak często powinno się wykonywać badanie okulistyczne?

Badania okulistyczne powinniśmy wykonywać regularnie, podobnie jak podstawowe badania typu badania krwi. W przypadku badań dzieci wskazania dotyczące właściwej troski o zdrowie otrzymujemy na bieżąco od pediatry i szkolnej higienistki. Osoba dorosła musi już sama pamiętać o badaniach kontrolnych i profilaktycznych, a lekarz pierwszego kontaktu nie będzie nam raczej przypominał o wizycie u okulisty. Jak często wykonywać badanie okulistyczne?

 

Kontrolne badania okulistyczne u zdrowych osób dorosłych

W różnego rodzaju materiałach i publikacjach możemy spotkać się z różnymi wskazówkami dotyczącymi regularności wykonywania kontrolnych badań okulistycznych. Generalnie zakłada się, że zdrowe osoby dorosłe do 50 roku życia powinny wykonywać badania kontrolne co 2 lata. Po ukończeniu 50 lat pacjent powinien rutynowo stawiać się na badania okulistyczne przynajmniej raz w roku.

 

Badania u osób ze wskazaniami i objawami

badanie wzroku

Podkreślamy raz jeszcze, że poprzedni akapit dotyczy badań u osób zdrowych. Jeśli nasza choroba wiąże z większym ryzykiem pogorszenia wzroku, dopytajmy o częstotliwość badań kontrolnych lekarza. Przykładem takiej choroby jest cukrzyca, gdyż wysoki poziom glukozy wpływa na naczynia krwionośne, także w gałce ocznej, co zwiększa ryzyko zaćmy i jaskry. Badania okulistyczne należy wykonać oczywiście jak najszybciej od zaobserwowania u siebie zaburzenia wzroku. Tu nie warto czekać na zaplanowany termin badania kontrolnego, jeśli jest odległy.

Jak wygląda podstawowa wizyta u okulisty?

Podstawowa wizyta kontrolna u okulisty rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu lekarskiego. Podczas rozmowy opowiemy lekarzowi o ewentualnych wadach wzroku, odczuwanych objawach i wszelkich czynnikach w pracy, które mogą negatywnie wpływać na wzrok. Padną też pytania dotyczące schorzeń okulistycznych w rodzinie. Następnie przejdziemy do wykonania badań przedmiotowych, jak badania ostrości wzroku do dali i bliży. Jeśli lekarz podejrzewa jaskrę lub chorobę siatkówki, wykona badania pola widzenia. W niektórych przypadkach badanie wzroku zostanie uzupełnione o zmierzenie ciśnienia w gałce ocznej.