Czym zajmuje się lekarz medycyny pracy?

Medycyna pracy odpowiada za badanie wpływu środowiska pracy oraz sposobu jej wykonywania na zdrowie pracowników. Pracodawcy posiadają konkretne obowiązki nałożone na nich przez ustawodawcę w Kodeksie Pracy, w kontekście finansowania badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy. Ich wynik decyduje o tym, czy pracownik będzie mógł podjąć zatrudnienie na danym stanowisku.

 

Zadania lekarzy medycyny pracy

Lekarz medycyny pracy to ważna funkcja łącząca w sobie zagadnienia związane ze światem pracy i zdrowia. Lekarze tej specjalności wykonują badania pracowników: wstępne, okresowe i kontrolne oraz prowadzą diagnostykę i doradztwo w kontekście chorób zawodowych i ryzyk. Szczególną troską otaczają pracowników z grup, dla których wykonywanie ciąży stanowi szczególne ryzyko takich jak kobiety w ciąży, osoby młodociane czy pacjenci z niepełnosprawnościami.

 

lekarz medycyny pracy

Warto pamiętać, że koszty badań medycyny pracy ponosi pracodawca, a nie pracownik, niezależnie czy mamy do czynienia z badaniami wstępnymi, okresowymi czy kontrolnymi. Ponadto odbywa się ono w normalnych godzinach pracy, a za czas spędzony na badaniach pracownikowi przysługuje zwykłe wynagrodzenie.

Zakres badań przeprowadzanych przez lekarza medycyny pracy zależy od charakterystyki stanowiska pracy, wskazanej na skierowaniu. Stąd przy awansie lub zmianie stanowiska pracownik znów powinien udać się na badania.

Warto wiedzieć, że badania z zakresu medycyny są przeprowadzane nie tylko dla osób, które podejmują zatrudnienie, ale również dla studentów, rozpoczynających naukę w szkole wyższej oraz kandydatów na kierowców, przed rozpoczęciem praktycznego kursu na prawo jazdy.

Wśród specjalistów pracujących w obszarze medycyny pracy poza lekarzami znajdziemy również przedstawicieli innych zawodów takich jak pielęgniarki i pielęgniarze oraz psychologowie.