Czy badanie psychologiczne wymaga przygotowania?

Do wielu analiz należy właściwie się przygotować. Czy jednak dotyczy to także badania psychologicznego?

 

Kto musi poddać się badaniom psychologicznym?

Celem przeprowadzanych badań psychologicznych na grupach zawodowych jest ocena ich zdolności do wykonywania zawodu. Obejmuje takich pracowników jak kierowcy zawodowi, pracownicy wysokościowi, motorniczy, kierowcy pojazdów służbowych i uprzywilejowanych, operatorzy specjalistycznego sprzętu oraz instruktorzy. Jest to związane z konieczność zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Przyszłych pracowników oraz innych osób będących w ich pobliżu. Na tym etapie nie ma miejsca na słabości i dlatego lekarz nie wyda odpowiedniej zgody, jeśli nie zauważy, że dana osoba ma jakiejś problemy ze sobą i swoimi reakcjami.

 

Przebieg badania

testy

Nim zastanowimy się, jak należy przygotować się do badania psychologicznego, warto wiedzieć, jak przebiega. Jest ono różne dla celu, w którym się je przeprowadza. Niekiedy ma na celu wykazać czas reakcji i poziom motoryki pacjenta. Czasem celem jest ocena stanu zdrowia psychicznego osoby poddającej się badaniu. Mogą to być testy pisemne, wywiad, a także weryfikacja fizyczna w postaci np. oceny stopnia reakcji po oślepieniu, co dotyczy kierowców zawodowych. Wszystkie badania mają wykluczyć problemy danej osoby z pewnymi elementami występującymi w miejscu pracy.

 

Jak się przygotować do badania?

Badania psychologiczne przeprowadzane w placówce Medan są zróżnicowane i dostosowane do potrzeb pacjentów. Przygotowanie się do nich zasadniczo jest identyczne. Przede wszystkim należy być wypoczętym i wyspanym, ponieważ od tego zależy to, w jaki sposób całe badanie przebiegnie. Niewyspanie się skutkuje obniżona sprawnością psychofizyczną. Dobrze być najedzonym i zrelaksowanym, a ale przede wszystkim zdrowym. Do badania nie można podchodzić pod żadnym pozorem nie pod wpływem używek różnego typu oraz alkoholu. Należy być w pełni trzeźwym. Poza tym badany nie potrzebuje czynić żadnych innych przygotowań, a to dlatego, że nie jest to możliwe.