Co to są badania psychotechniczne?

Badania psychotechniczne to specjalistyczne testy mające na celu ocenę zdolności i predyspozycji psychicznych oraz umiejętności motorycznych osoby badanej. Są one wykorzystywane w różnych dziedzinach życia zawodowego, takich jak transport, medycyna, wojsko czy przemysł. W Polsce badania psychotechniczne są szczególnie istotne dla kierowców zawodowych, maszynistów, kontrolerów ruchu lotniczego czy strażaków. 

Badania psychotechniczne opierają się na różnorodnych testach i narzędziach diagnostycznych, które pozwalają na ocenę funkcjonowania badanej osoby pod kątem określonych wymagań zawodowych. Testy psychotechniczne są opracowywane przez specjalistów z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz psychologii transportu. W trakcie badań oceniane są takie aspekty jak spostrzegawczość, koncentracja uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiejętność podejmowania decyzji czy odporność na stres.

Rodzaje badań psychotechnicznych

W zależności od wymagań stawianych przed badaną osobą, testy psychotechniczne można podzielić na kilka rodzajów. Najczęściej wyróżnia się badania psychotechniczne dla kierowców, maszynistów, kontrolerów ruchu lotniczego oraz strażaków. Każdy z tych rodzajów badań ma swoje specyficzne cechy i wymagania, które muszą zostać spełnione przez badaną osobę.

badania psychotechniczne

Badania psychotechniczne dla kierowców mają na celu ocenę zdolności przewidywania sytuacji drogowych, umiejętności reagowania na nieoczekiwane zdarzenia oraz ogólnej sprawności psychofizycznej. W przypadku maszynistów istotne są takie umiejętności jak precyzyjność i szybkość podejmowania decyzji, koordynacja wzrokowo-ruchowa czy umiejętność pracy pod presją czasu. Kontrolerzy ruchu lotniczego muszą wykazać się doskonałą koncentracją uwagi, umiejętnością pracy w warunkach wielozadaniowości oraz odpornością na stres. Natomiast strażacy poddawani są badaniom mającym na celu ocenę ich sprawności fizycznej, umiejętności pracy w zespole oraz gotowości do podejmowania działań ratowniczych.