Badania lekarskie pracowników w świetle przepisów

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy, kto jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powinien mieć aktualne badania lekarskie. Dzięki temu pracodawca może mieć pewność, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, aby dana osoba wykonywała określone obowiązki. Kiedy powinniśmy pójść do lekarza? Co grozi za niewywiązanie się z tego obowiązku?

Kiedy pracownik powinien udać się do lekarza medycyny pracy?

Kodeks pracy wskazuje, że pracodawca nie powinien dopuszczać do wykonywania obowiązków osoby, która nie ma aktualnych badań lekarskich. Z kolei pracownik ma obowiązek się im poddać oraz stosować się do wskazanych przez specjalistę zaleceń. Warto również zaznaczyć, że to zatrudniający ma obowiązek sfinansowania badań określających zdolność jego podwładnych do wykonywania powierzanych im obowiązków. W prawie mówi się o trzech rodzajach badań:

  • wstępnych, którym powinni być poddani nowi pracownicy;
  • okresowych skierowanych do osób zatrudnionych przez dłuższy czas w danej firmie. Ich częstotliwość zależy przede wszystkim od tego, na jakie czynniki szkodliwe są narażeni podczas pracy;
  • kontrolnych, stosowane w przypadku pracowników, którzy przez ponad 30 dni byli niezdolni do pracy w związku z chorobą.

Należy również pamiętać, że wykonaniem badań powinien zająć się lekarz medycyny pracy, a więc osoba z odpowiednimi uprawnieniami. To, na jakich kwestiach skupi się specjalista, zależy od zajmowanego stanowiska.

Jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązku wykonania badań?

Jeżeli pracownik nie spełni obowiązku wykonania badań, osoba zatrudniająca nie powinna dopuścić go do wykonywania obowiązków zawodowych. Jeśli jednak tak się stanie, pracodawca naruszy zasady BHP i będzie mu grozić grzywna wynosząca od 1000 nawet do 30000 złotych.