3 najczęściej wykonywane badania kardiologiczne

Badania kardiologiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wśród wielu dostępnych badań diagnostycznych, trzy z nich szczególnie wyróżniają się ze względu na swoją popularność i skuteczność. Są to elektrokardiogram (EKG), echokardiografia oraz test wysiłkowy. 

Elektrokardiogram (EKG) - podstawowe badanie diagnostyczne

Elektrokardiogram, znany również jako EKG, to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które pozwala ocenić pracę serca poprzez rejestrowanie jego elektrycznej aktywności. Jest to jedno z najbardziej podstawowych badań kardiologicznych, które może być wykonane zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i szpitalnych.

Podczas badania EKG pacjent leży na plecach, a na jego skórze umieszcza się elektrody, które są podłączone do aparatu rejestrującego sygnały elektryczne generowane przez pracujące mięśnie serca. Badanie trwa zwykle kilka minut i jest całkowicie bezbolesne.

Echokardiografia - obrazowanie ultradźwiękowe serca

Echokardiografia to badanie wykorzystujące falę ultradźwiękową do uzyskania obrazu struktur serca oraz oceny jego pracy. Jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która pozwala na ocenę zarówno morfologii serca, jak i jego funkcji.

EKG

Podczas badania echokardiograficznego pacjent leży na lewym boku, a lekarz przesuwa głowicę ultradźwiękową po powierzchni klatki piersiowej. Obraz uzyskany dzięki falom ultradźwiękowym jest wyświetlany na monitorze, co pozwala lekarzowi na ocenę poszczególnych struktur serca, takich jak zastawki, przegrody czy komory.

Test wysiłkowy - ocena tolerancji wysiłku i wydolności serca

Test wysiłkowy, nazywany również próbą wysiłkową, to badanie mające na celu ocenę wydolności serca oraz tolerancji wysiłku pacjenta. Jest to szczególnie ważne w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca, gdyż pozwala na wykrycie objawów niedokrwienia mięśnia sercowego podczas wysiłku fizycznego.

Badanie polega na stopniowym zwiększaniu obciążenia fizycznego pacjenta, który wykonuje ćwiczenia na bieżni lub rowerze stacjonarnym. W trakcie testu monitorowane są parametry takie jak tętno, ciśnienie tętnicze krwi oraz sygnały EKG. Test jest przerywany w przypadku wystąpienia objawów nietolerancji wysiłku lub osiągnięcia maksymalnego obciążenia.